Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht ingevoerd. Waar u als werkgever al sinds 2011 gebruik kon maken van verschillende regels en wetten rondom diverse vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, zijn deze sinds dit jaar gebundeld. 

De regeling is versimpeld, en tegelijkertijd behoorlijk op de schop gegaan. Wij constateerden dat de WKR ruimschoots is verbeterd en zetten hieronder de belangrijkste punten op een rij. Maakt u er als ondernemer al maximaal gebruik van?

Het percentage van de vrije ruimte is 1,7% over de eerste €400.000 van de loonsom.
De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Hiermee wordt de vrije ruimte maximaal € 2.000 hoger. Bij een loonsom van € 400.000 mogen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast vergoeden. Nu is dat nog € 4.800.

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte voor 2020 eenmalig verhoogd naar 3,0%. Dit verhoogde percentage geldt alleen over de eerste € 400.000,- van de loonsom. Over de rest van de loonsom (boven de € 400.000,-) mag maximaal 1,2% vrije ruimte worden berekend.

Het budget (de 1,2%) dat jaarlijks beschikbaar is, mag concern breed worden getrokken
Door de invoering van een nieuwe concernregeling kunnen verschillende ondernemingen die onder hetzelfde moederbedrijf vallen een gezamenlijke vrije ruimte aanhouden. Dat maakt het afrekenen een stuk eenvoudiger, vooral als er veel werknemers zijn die voor verschillende werkmaatschappijen werken. Er kan flexibeler om worden gegaan met vergoedingen die bijvoorbeeld deels voor het ene, en deels voor het andere concern bestemd zijn. De enige voorwaarde is dat de moedermaatschappij vrijwel volledig eigenaar is van de betrokken concerns (meer dan 95% belang).

Noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen
Het noodzakelijkheidscriterium was één van de meest besproken zaken van de internetconsultatie uit maart 2013. Dit criterium is in de nieuwe werkkostenregeling in afgeslankte vorm toegepast.

Vrijstellingen branche-specifieke producten en personeelskorting
Wanneer u korting aan uw medewerkers gaf voor branche-eigen producten, moest deze korting voorheen in uw werkkostenregelingbudget worden ingedeeld. In de nieuwe regeling zijn dit soort kortingen vrijgesteld, waardoor u niet langer bang hoeft te zijn dat bestaande kortingen uw budget opvullen. Er mag maximaal 20% korting worden gegeven, wat op jaarbasis maximaal tot €500,- per medewerker mag optellen. Elke korting die u hierboven geeft, moet wel als loon worden aangemerkt of in de vrije ruimte worden ingedeeld.

WKR vaak onvoldoende benut
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel ondernemingen nog niet precies weten hoe de WKR in elkaar steekt. Veelal wordt gedacht dat de WKR alleen maar geld kost, en voordelen worden daarmee niet maximaal uitgenut. De huivering voor het volledig benutten van de vrije ruimte is onterecht. Vergoedingen worden namelijk uitgeruild voor loon, waardoor het u als werkgever niets kost. Zo zijn er mogelijkheden om een fiets uit te ruilen tegen een vermindering van het brutoloon, of een fitnessabonnement uit te ruilen tegen vakantiegeld. De uitgave wordt in mindering gebracht op het loon van de werknemer en dat heeft als ‘extra’ voordeel dat u als werkgever er geen sociale lasten over hoeft te betalen.

Het is dus rendabel om uw WKR budget volledig te besteden en uw werknemers de mogelijkheid te bieden aankopen uit te ruilen. Wilt u meer weten over hoe de WKR regeling werkt, of hoe u er geld mee kunt verdienen? Maak dan een afspraak via 0541-760015 of stuur een mail naar salaris@hekmansuelmann.nl.

Uw adviseurs