Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid geeft inzicht in de werkwijze van Hekman Suelmann Accountants BV.
Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Gegevens ten behoeve van onze dienstverlening

Hekman Suelmann Accountants BV is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt vragen we u om de volgende gegevens te verstrekken:

bedrijfsnaam, adresgegevens bedrijf, uittreksel KvK, naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, nummer, type en datum ID-bewijs, burgerservicenummer (BSN).

Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren en de identiteit van de bevoegde opdrachtgever te kunnen vaststellen. Indien de gegevens onvolledig of onjuist worden aangeleverd, kan dit leiden tot onjuiste verwerking waarvoor Hekman Suelmann Accountants niet verantwoordelijk is. Daar waar u als klant zelf verwerkingsverantwoordelijke bent, maar de verwerking van persoonsgegevens aan ons uitbesteedt, maakt een verwerkersovereenkomst onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst.Cookies

Onze website maakt geen gebruik van “cookies”.