Premiescan

Optimaal gebruikmaken van premiekortingen en premievrijstellingen mogelijke besparingen met terugwerkende kracht

Premiescan

In de praktijk blijkt dat er bij de salarisverwerking vaak onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de bestaande premievoordelen, zoals premiekortingen en premievrijstellingen. Wij beoordelen graag voor u, op basis van no cure pay of in uw situatie ook alle mogelijkheden worden benut. Wij gebruiken hiervoor onze premiescan. Aan de hand van deze scan gaan wij na of ondermeer de premieafdrachten wel juist zijn. Tevens gaan wij na of er optimaal gebruik gemaakt is van andere regelingen of subsidiemogelijkheden. Deze scan maakt bijvoorbeeld inzichtelijk van welke regeling verzuimd is gebruik te maken. Dit levert vaak een besparing op en kan met terugwerkende kracht van 5 jaren worden uitgevoerd.

Als blijkt dat er te veel aan premie is afgedragen dan zorgen wij dat de bezwaarschriften en overige bescheiden aan desbetreffende instanties (vaak belastingdienst) worden verzonden. Als de premiescan u een teruggave oplevert dan hanteren wij een vergoeding (exclusief omzetbelasting) van 20% van de behaalde teruggave.