Klachtenregeling

Klachtenregeling Hekman Suelmann Accountants

Het overkomt iedereen weleens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs! Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht? Wij vragen u de volgende gegevens te vermelden:


• Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres
• Een duidelijke omschrijving van de klacht • De naam van de medewerker tegen wie de klacht zich richt
• De reden waarom u de klacht indient
• Wanneer de klacht ontstond (datum)
• Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht

Wij zullen deze klacht /opmerking op onderstaande wijze, binnen 1 week, na ontvangst van uw klacht:


• óf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen
• óf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen

Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Hoe dient u uw klacht in?

Mondeling

Neem contact op met Frank B.G. Hekman AA of Jeroen J.H.A. van Bentem AA

Digitaal

U kunt uw klacht kenbaar maken via:
e-mail: info@hekmansuelmann.nl

Schriftelijk

Hekman Suelmann Accountants BV
T.a.v. F.B.G. Hekman AA
Hanzepoort 5
7575 DB Oldenzaal

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan jeroen.van.bentem@hekmansuelmann.nl o.v.v. ‘klacht niet behandeld conform werkwijze’.