Jaarrekeningen

Voor het opstellen van een jaarrekening voor een eenmanszaak, vof of een bv kunt u terecht bij de Accountants van Hekman Suelmann.

Jaarrekeningen

Wij hebben ervaring in het midden en kleinbedrijf, daar ligt onze kracht. Uw jaarverslag wordt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving samengesteld.

De jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw bedrijf. Ze bevat de balans, de winst- en verliesrekening van het boekjaar, de toelichting op beide, en eventueel een accountantsverklaring. Heeft u een bv, nv of coöperatie, dan bent u verplicht om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een jaarrekening te deponeren.

Ons doel is om u duidelijk inzicht te geven over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar van uw bedrijf. Met de jaarrekening kunt u conclusies trekken over het rendement, het vermogen en de omvang van uw bedrijf.

Uw adviseurs

Frank B.G.
Hekman AA

Accountant / Partner

+31 6 41 08 44 44

Jeroen J.H.A.
van Bentem AA

Accountant / Partner

+31 6 20 23 52 56

Robert J.
van den Einde AA

Relatiebeheerder

+31 6 86 87 12 48