Fiscale aangiften

De aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting verzorgen wij voor u aan de hand van de door ons samengestelde jaarrekeningen.

Fiscale aangiften

De aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting verzorgen wij voor u aan de hand van de door ons samengestelde jaarrekeningen. Deze zullen na uw goedkeuring digitaal door ons worden verstuurd naar de belastingdienst.

Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, zoals jaaropgave uit dienstbetrekking, jaaropgave hypotheek, woz waarde en overige.

Daarnaast verzorgen wij natuurlijk ook andere fiscale aangiften zoals:

  • Omzetbelasting
  • Successie-aangiften
  • Dividendbelasting
  • Loonbelasting
  • Erfbelasting

Uw adviseurs