Dashboarding

Ondernemend. Daadkrachtig.
Betrokken. Innovatief.

Dashboarding en Managementinformatie

Wij krijgen vaak van ondernemers terug “we hebben niet zo veel met cijfers”. “We gaan toch niet alle jaarrekeningen doornemen met zoveel cijfermateriaal?” Daarom helpen wij ondernemers met het visueel inzichtelijk maken van de gewenste financiële informatie. Voor visualisatie maken wij gebruik van Visionplanner en Power BI. In één oogopslag zien ondernemers de gewenste informatie. Middels de kleurstelling weet men vaak waar de risico’s zich bevinden. We krijgen van ondernemers terug dat dit veel inzicht geeft. Zo geven wij hen periodiek, maandelijks een visueel overzicht van de voor hen gewenste informatie.

We bouwen specifieke op de onderneming gerichte dashboards. Vaak blijkt dit maatwerk te zijn.
Ondernemers willen met name inzicht in omzet-(per categorie) en resultaatontwikkeling maar ook in cashflow en prognoses.

Uw adviseurs