Branchevergelijking

Hoe presteert mijn onderneming ten opzichte van de branche?

homeheadercolored

Branchevergelijking

Van verschillende ondernemers horen wij dat er behoefte is om te weten hoe de onderneming nu in vergelijking met de branche presteert. Zijn bijvoorbeeld de loonkosten of huisvestingskosten te hoog?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij een unieke mogelijkheid in handen. Door deel te nemen aan een grootschalige benchmark zijn wij in staat in één oogopslag te zien hoe uw bedrijf zich verhoudt tot collega’s in uw branche.

Benchmarkrapport
De uitkomsten en verschillen laten wij zien in een beknopt rapport waarbij wij samen met u de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zeggen de cijfers over uw bedrijf? 
 • Hoe verhouden uw prestaties zich tot collega bedrijven?
 • Op welke onderdelen zijn verbeteringen mogelijk? En waarop scoort uw onderneming bovengemiddeld?
 • Welke kansen/bedreigingen biedt de branche voor u? 
 • Waarom wijken uw gegevens af van het branchegemiddelde? 
 • Welke producten hebben een lagere brutowinstmarge dan de branchegemiddelden? 
 • Welke debiteuren hebben een betalingstermijn die groter is dan de gemiddelde omlooptijd van de branche-gemiddelden? 
 • Waar zitten de hogere kostenposten ten opzichte van de branchegemiddelden? 
 • Waar zitten de producten met de beste winstmarge en aan wie worden die geleverd? 
 • Welke voorraden hebben een langere opslagduur dan de branchegemiddelden? 
 • Wat is het resultaat bij meer/minder flexibele inzet van FTE’s?

Met deze analyse brengen wij gezamenlijk met u het verbeterpotentieel van uw onderneming in beeld. Samen komen wij tot de te ondernemen stappen om de bedrijfsvoering te verbeteren of te optimaliseren.

Uw adviseur

Jeroen J.H.A.
van Bentem AA

Partner